คำอธิบายเทคโนโลย

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดถั่วลิสง
 
ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์
1. เป็นเครื่องบดถั่วลิสงคั่วเพื่อทำเป็นถั่วลิสงป่น
2. สามารถบดถั่วลิสงเพื่อทำเป็นถั่วลิสงป่น 275 กก./ชม.
3. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องกะเทาะถั่วลิสง เครื่องคั่วถั่วลิสง ฯลฯ
4. ต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า 1/4 แรงม้า (186 วัตต์)
5. ดัชนีความสม่ำเสมอ 3-6.1
6. โมดูลลัสความละเอียด 4
ประโยชน์ :
 
 
 • ใช้สำหรับบดถั่วลิสงคั่ว เพื่อทำเป็นถั่วลิสงป่น
 • สามารถบดถั่วลิสงเพื่อทำเป็นถั่วลิสงป่น 275 กก./ซม.
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องกะเทาะถั่วลิสง เครื่องคั่วถั่วลิสง ฯลฯ
 •  
  นายวินิต ชินสุวรรณ และคณะ
  123/769 หมู่ที่ 16 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
  โทร. (043) 241106
  รางวัลชมเชยที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538 ฯลฯ

  ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ʶҺѹԨоѲ Է෤ó
  .035 323620 035323620
  punyayaw@rmutsb.ac.th