ประชาสัมพันธ์

 
การทำน้ำเมล่อน | 103 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนธยา รัตนศักดิ์ | 220 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ นิตยธรรมกุล | 212 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน | 334 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช | 435 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ฐานยึดจีโอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจ และทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน | 261 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลาช่อน 2 ปี ปลดหนี้ | 227 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมโยธาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์ สอดรับกับ BCG Model | 134 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือในบล็อกเชน | 124 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คู่มือสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน | 111 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะขามป้อมเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐาน | 135 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
“จากแปลงนาต่างคนต่างทำ... สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปข้าวปลอดภัย” | 115 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี | 115 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมง และการแปรรูปอ่างทอง 2 ปี ปลดหนี้กว่า 10 ล้านบาท | 113 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พลิกวิกฤตกุ้งเมืองเหน่อสู้โควิด 19 สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเกษตรกรกุ้งแปลงใหญ่ | 108 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท” นวัตกรรมที่เกษตรกรไทยทุกคนเข้าถึง หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท | 109 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60” | 102 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก | 108 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปลูกพืชในอาคารง่ายขึ้นด้วยเครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมสำหรับปลูกพืชด้วยไดโอดเปล่งแสง | 112 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างงานวิจัยระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน้ำ | 123 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อุปกรณ์ดมกลิ่นสำหรับอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 | 107 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ทองแผ่นสอดไส้ผสมผลไม้ | 109 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กระยาสารทเคลือบช็อกโกแลต | 103 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แคตตาล็อกสินค้า มทร.สุวรรณภูมิ | 190 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม | 201 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ | 392 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม | 380 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | 239 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน | 232 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
หน่วยวิจัย นวัตกรรม สารสนเทศดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ | 90 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุธิษา เละเซ็น | 201 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ | 170 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
Scopus | 299 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การทำขนมไทยโบราณ | 95 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ไวน์มันเทศ | 151 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เครื่องดื่มผงจากมันเทศ | 123 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การทำสาโทจากมันเทศ | 162 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 134 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ | 189 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย | 165 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง | 181 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การวัดความหวานให้เกษตรกรชาวสวนเมล่อน | 120 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
“หน่อกะลา” พืชที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด | 137 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วิชัย นระมาตย์ | 172 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เครื่องกรีดมะขามป้อมด้วยกลไกข้อเหวี่ยง | 132 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ