ประชาสัมพันธ์

 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทอง | 406 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี | 406 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 1066 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ | 1114 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล พานิจจะ | 19330 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย | 19570 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง | 1068 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน | 28514 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล | 20386 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 32290 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 22108 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ ทองคำ และคณะ | 2244 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร | 24586 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน | 312 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.อติศักดิ์ ไสวอมร | 340 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชิดชนก มากจันทร์ | 330 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงทิพย์ ฤคณีย์ | 350 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ | 300 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขนมมันเทศนึ่ง | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้าวเกรียบมันเทศ | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขนมไข่นกกระทาจากมันเทศ | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การผลิตขนมเค้กจากเมล่อน | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเพาะเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตีนแรด | 123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา | 139 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทำทองม้วนจากแป้งกล้วย | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การเพาะเห็ดตับเต่าดำ | 164 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ | 160 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การทำน้ำเมล่อน | 157 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนธยา รัตนศักดิ์ | 312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิษณุ นิตยธรรมกุล | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน | 542 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช | 613 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฐานยึดจีโอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจ และทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน | 355 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลาช่อน 2 ปี ปลดหนี้ | 353 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วิศวกรรมโยธาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์ สอดรับกับ BCG Model | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือในบล็อกเชน | 166 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน | 161 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะขามป้อมเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐาน | 205 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“จากแปลงนาต่างคนต่างทำ... สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปข้าวปลอดภัย” | 209 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี | 191 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมง และการแปรรูปอ่างทอง 2 ปี ปลดหนี้กว่า 10 ล้านบาท | 167 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พลิกวิกฤตกุ้งเมืองเหน่อสู้โควิด 19 สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเกษตรกรกุ้งแปลงใหญ่ | 160 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท” นวัตกรรมที่เกษตรกรไทยทุกคนเข้าถึง หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท | 169 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60” | 168 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ