ประชาสัมพันธ์

 
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ | 201 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์ ศิลาชัย | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การวัดความหวานให้เกษตรกรชาวสวนเมล่อน | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“หน่อกะลา” พืชที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด | 171 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วิชัย นระมาตย์ | 186 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครื่องกรีดมะขามป้อมด้วยกลไกข้อเหวี่ยง | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ