ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ
5ส+3 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ-งานบริหารฯ | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ