ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ

 
การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 | 64 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง | 72 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สป.อว ลงพื้นที่วิเคราะห์โจทย์บริบทชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 | 66 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การดำเนินงานโครงการร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2567 | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) | 76 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ด้านบริการวิชาการ | 168 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ด้านการวิจัย | 270 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ-งานบริหารฯ | 622 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ | 346 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
5ส+3 | 370 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ