ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 145 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร Smart Phone | 128 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 151 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ | 182 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป | 175 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ปลูกผักในถาดยกสูงและใช้เทคโนโลยีระบบสั่งน้ำอัตโนมัติ | 145 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ | 151 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้รับรางวัล | 147 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตร | 128 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 2566 | 135 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2566 | 146 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Startup Inspiration | 175 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับ และติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที 1/2566 | 220 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย | 205 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ