ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 
ประกาศรับทุนงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | 442 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยสถาบัน | 672 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 718 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยนวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ (RUS Innovation) | 716 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research) | 958 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ | 946 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2565 | 198 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เครือข่ายการวิจัย | 502 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Pubmed | 164 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Muse | 140 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
jstor | 172 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
MathSciNet | 184 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Eric | 177 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Thaijo | 185 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Scopus | 175 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Scimago | 153 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2564 | 272 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2563 | 199 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2562 | 225 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2561 | 199 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2560 | 239 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2559 | 271 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2558 | 150 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | 2749 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ฯ (คกส.) | 540 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | 1123 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ