ฝ่ายบริหารงานวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ฯ (คกส.) | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2558 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2559 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2560 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2561 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2562 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2563 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2564 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Scimago | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Scopus | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Thaijo | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Eric | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
MathSciNet | ? ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
jstor | ? ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Muse | ? ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Pubmed | ? ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เครือข่ายการวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี-วิจัย 2565 | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยนวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ (RUS Innovation) | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยสถาบัน | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับทุนงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ