กิจกรรมงานบริหารและพัฒนาระบบ

 
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities (TICTEC) 2024 | 46 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 | 1688 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1104 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี | 130 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2567 | 98 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2567 | 110 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชม Depot รถไฟฟ้ารางเบา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน | 112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการ Webometrics ครั้งที่ 1/2567 | 140 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2567 | 116 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ 2567 | 136 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ สวพ. มทร. 9 แห่ง | 104 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ด้านการวิจัย บริการวิชาการ | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
พิธีวางพุ่มดอกไม้และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2566 | 648 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม MOU 9 สวพ. มทร. | 906 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย" | 170 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดตั้งหน่วยเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี Business Acceleration Platform ในสถาบันอุดมศึกษา | 166 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 2565 | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับ และติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที 1/2566 | 234 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ