ข่าวงาน ELC

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup | 280 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายสาขา สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 350 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 | 262 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ | 258 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1/2566 | 300 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1/2566 | 330 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ