เกี่ยวกับเรา

 
ผู้บริหาร | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการบริหาร | 677 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์ | 798 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ | 768 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร งานบริหารและพัฒนาระบบ | 213 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ