กิจกรรมศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาหลักสูตร | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สถาบันไทย-เยอรมัน เยี่ยมชมอาคารมหาวิทยาลัย | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และป้องกัน ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC Model Type B | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร Focus Improvement for Automation System ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สวพ. ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมระดับพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ? ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดละเอียด | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร Industrial IOT | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B | ? ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ