คณะศิลปศาสตร์

 
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ | 112 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ | 90 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว | 104 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ | 144 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ | 114 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า | 146 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการแนะแนวน้องมองศิลปศาสตร์ | 126 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ | 184 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ