ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 186 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | 156 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | 170 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 201 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ