ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISFT-2024

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
10th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT-2024)
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2567 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.jcboseust.ac.in/conference/Tag : #ISFTข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


133 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ