Banner3

 
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายใน มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก | 68 ครั้ง เมื่อ 14 นาทีที่แล้ว
📣📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม (RUS Techshow 2024)❗ | 834 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
📣 ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัย ❗️ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลประวัติในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย | 120 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
📣 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1❗️ | 176 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
📣 เปิดรับสมัคร❗️เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยลงทะเบียน "Appropriate Technology" | 6522 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
📣 เปิดรับสมัคร❗️ "ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567" | 70 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ | 1034 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ทำความรู้จักและความเข้าใจ SRL & TRL ให้มากขึ้น | 174 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บพค.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1052 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บพค.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 882 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Minitab" | 1112 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย SPSS" | 900 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 | 346 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | 204 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | 194 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) | 160 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
NIA เปิดม่านเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 | 178 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024 | 186 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการ Quick Win อว. | 138 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | 320 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้งานระบบวารสารและการพัฒนาการดำเนินงานวารสารของ มทร.สุวรรณภูมิ | 148 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
Coming soon ISFT2026, Bangkok, Thailand | 112 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 2567 | 196 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยท่านใดสนใจเป็น Research Partner ติดต่อได้ที่ สวพ. | 736 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2567 | 1462 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 780 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ | 566 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISFT-2024 | 288 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การส่งผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ | 320 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 | 198 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคลากร | 260 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อ ฟรี | 187 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อฟรี | 185 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ให้คำปรึษา ฟรี | 177 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | 175 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | 138 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการ | 172 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ