Banner3
มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่บริการวิชาการ | ? ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ให้คำปรึษา ฟรี | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อฟรี | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
แปลบทคัดย่อ ฟรี | ? ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคลากร | ? ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2567 | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การส่งผลงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ | ? ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISFT-2024 | ? ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดี ดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ | ? ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับสม้คร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2567 | ? ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ