ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม 📣📣

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่
เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567
ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ

ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เช่น
🍀 นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech)
🍀 นวัตกรรมการเกษตร (AgriTech)
🍀 นวัตกรรมด้านสุขภาพ (HealthTech)
🍀 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (LifeStyle)
🍀 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG

💰 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท ! 💰

📌เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 25 เมษายน 2567📌

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทางลิงค์ด้านล่าง 🔽🔽


ใบสมัคร
https://drive.google.com/.../1tdDv3fRHXAdwjIPgsLz5Y1E2ksR

Project Proposal
https://drive.google.com/.../1d3O8xxtjLcY

☎️สอบถามเพิ่มเติม :
งาน Enterprise Linkage Center
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
VOiP: 13099
โทร. 099-9494153
อีเมล : elc.rus@rmutsb.ac.th

 235 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ