การยื่นข้อเสนองานวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านระบบ

เมื่อมีการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ
(สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของ สวพ. ได้ทาง  Website  facebook  instagram  tiktok )

 

นักวิจัยสามารถเข้าไปศึกษาประเภททุนที่ต้องการและ Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
เมื่อนักวิจัยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นักวิจัยต้องยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัย https://research.rmutsb.ac.th/
และส่งเอกสารไปยัง สวพ. ผ่านต้นสังกัดของท่าน

 

กรอก Username และ Password  (ใส่รหัสที่ท่านให้ Login Internet มหาวิทยาลัย หากไม่สามารถเข้าได้ให้ติดต่อ สวพ.)

เมื่อเข้าระบบมาจะพบรายการข้อเสนอที่กำลังเปิดรับอยู่ในปัจจุบัน จะแสดงรายละเอียด ปีงบประมาณ ประเภททุน งบประมาณ และเอกสารแนบ
จากนั้นเลือกทุนที่ต้องการแล้วกด + ที่ช่องยื่นข้อเสนอ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แนบไฟล์ ข้อเสนอโครงการ  ทั้งไฟล์ .docx และ .pdf   แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อส่งข้อเสนอ เป็นอันจบกระบวนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการประเมินได้ที่  เมนูยื่นข้อเสนองานวิจัย  และเมนูผลการประเมิน

ข้อมูลจาก : วรงค์ บุญนิมิตร


273 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ