สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม

Asst. Prof. Dr.Warunee Srisongkram

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 ข่าวทุนวิจัยประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

...
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต
อ่านข่าว
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 13 ชั่วโมงที่แล้ว
...
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2
อ่านข่าว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 15 ชั่วโมงที่แล้ว
...
อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย”
อ่านข่าว
อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย”
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 3 วันที่แล้ว
...
ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570
อ่านข่าว
ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 5 วันที่แล้ว
...
กิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1 : ผู้ประกอบการกับกลไกการขอสนับสนุนทุน จากหน่วยงานภาครัฐ
อ่านข่าว
กิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1 : ผู้ประกอบการกับกลไกการขอสนับสนุนทุน จากหน่วยงานภาครัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 6 วันที่แล้ว
...
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities (TICTEC) 2024
อ่านข่าว
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The Innovation and Academic Conference for Thai-European Communities (TICTEC) 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 1 สัปดาห์ที่แล้ว

ดูทั้งหมด
ข่าว

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ