สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม

Asst. Prof. Dr.Warunee Srisongkram

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 ข่าวทุนวิจัยประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

...
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (Proposal Bank)
อ่านข่าว
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (Proposal Bank)
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 1 วันที่แล้ว
...
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา
อ่านข่าว
ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การบริหารและการจัดการ เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 วันที่แล้ว
...
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
อ่านข่าว
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 วันที่แล้ว
...
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2567
อ่านข่าว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 4 วันที่แล้ว
...
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร
อ่านข่าว
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 4 วันที่แล้ว
...
ลงพื้นที่สำรวจบริบทหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ
อ่านข่าว
ลงพื้นที่สำรวจบริบทหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 4 วันที่แล้ว

ดูทั้งหมด
ข่าว

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ