สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม

Asst. Prof. Dr.Warunee Srisongkram

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 ข่าวทุนวิจัยประชาสัมพันธ์

...กิจกรรม

...
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566
อ่านข่าว
รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงาน ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 13 ชั่วโมงที่แล้ว
...
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
อ่านข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 วันที่แล้ว
...
ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
อ่านข่าว
ประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 สัปดาห์ที่แล้ว
...
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ
อ่านข่าว
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 สัปดาห์ที่แล้ว
...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านข่าว
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 สัปดาห์ที่แล้ว
...
เครือข่าย 9 มทร. ร่วมกับ บพท. และมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
อ่านข่าว
เครือข่าย 9 มทร. ร่วมกับ บพท. และมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 3 สัปดาห์ที่แล้ว

ดูทั้งหมด
ข่าว

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ