สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม

Asst. Prof. Dr.Warunee Srisongkram

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 ข่าวทุนวิจัยประชาสัมพันธ์

...กิจกรรม

...
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2567
อ่านข่าว
ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 12 ชั่วโมงที่แล้ว

...
เยี่ยมชม Depot รถไฟฟ้ารางเบา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
อ่านข่าว
เยี่ยมชม Depot รถไฟฟ้ารางเบา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 12 ชั่วโมงที่แล้ว

...
ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารออมสิน
อ่านข่าว
ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2567 และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารออมสิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 13 ชั่วโมงที่แล้ว

...
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของประเทศ
อ่านข่าว
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 1 สัปดาห์ที่แล้ว

...
ประชุมคณะกรรมการ Webometrics ครั้งที่ 1/2567
อ่านข่าว
ประชุมคณะกรรมการ Webometrics ครั้งที่ 1/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 1 สัปดาห์ที่แล้ว

...
การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
อ่านข่าว
การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
| 2 สัปดาห์ที่แล้ว

ดูทั้งหมด
ข่าว

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ