📣 เปิดรับสมัคร❗️เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยลงทะเบียน "Appropriate Technology"

📣 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้❗️เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยลงทะเบียน "Appropriate Technology"

เพื่อเตรียมความพร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย "การขยายผลวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2567

🔴 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2567 🔴

📍📍ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL5lF3WZIIc6mtI3316I-LHgK8rw-cGuDTIIUo9bsQJtWSAg/viewform 


การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอขอรับทุนวิจัย Appropriate Technology2785 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ