ตัดพื้นหลังรูปด้วยโปรแกรม Photoshop

เปิดโปรแกรม Photoshop เลือก File > Open 

 

เลือกภาพที่ต้องการตัดพื้นหลัง  แล้วเลือก Open

 

Double Click Layers รูปที่ทำงานอยู่ เพื่อปลดล็อค

 

 

Click OK

 

Click ค้างไว้ที่เครื่องมือ    เพื่อใช้เครื่องมือ  Quick Selection Tool

 

ปรับแต่งเครื่องมือ  Quick Selection Tool  ด้วยการเลือก    และปรับขนาดแปรงที่ 

 

 

สร้าง Selection (เส้นปะ) ในตำแหน่งที่ต้องการด้วยเครื่องมือ Quick Selection Tool เป็นตัวช่วย  สามารถเพิ่มหรือลบ Selection ด้วยการเลือก   จนกว่าจะพอใจ

 

เมื่อได้ Selection ที่ครอบคลุมพื้นที่จนพอใจแล้ว ให้เลือกปุ่ม Refine Edge... เพื่อปรับแต่งขอบภาพที่ตัด

 

จะปรากฏ ข้อมูลให้ปรับแต่ง Radius, Contrast, Smooth, Feather, Contrast/Expand  คุณสามารถทดลองปรับได้จนพอใจ
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อขอบภาพที่คุณตัด

 

 

เมื่อปรับเรียบร้อยแล้ว Click OK

 

 

จากนั้นให้เลือกเครื่องมือ  Marquee Tool แล้ว Click ขวา ในพื้นที่ ที่ Selection ไว้

 

 

เลือกคำสั่ง  Layer via Cut  เพื่อตัดภาพบุคคลออกจากพื้นหลัง

 

 

เมื่อเสร็จแล้วจะปรากฎดังภาพด้านล่างนี้

 

 

เลือกเมนู File > Save As   ตั้งชื่อไฟล์  และ Format (สกุลไฟล์) เป็น PNG  เพื่อให้พื้นหลังโปร่งใสและนำไปใช้ต่อได้

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.freepik.com

ข้อมูลจาก : วรงค์ บุญนิมิตร


351 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ