📣 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Enterpreneur Talk EP.1❗️

📣 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
Enterpreneur Talk EP.1 : ผู้ประกอบการกับกลไกการขอสนับสนุนทุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ”

📍📍 ได้รับเกียรติจาก คุณสุภณ กัมพลาวลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โพรไวเดอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
แชร์เทคนิคกลไกการเสนอขอทุนและประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการยื่นขอรับทุนด้านธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด สาขาการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

🔴 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 🔴 

📍📍 ลงทะเบียนได้ที่>> https://shorturl.asia/R5eCP 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12 พฤษภาคม 2567

 111 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ