📣📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ที่เคยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาและที่สนใจยื่นจด❗เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ที่เคยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาและที่สนใจยื่นจด เข้าร่วมโครงการเป้าหมายที่ 2 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์


ในหัวข้อ


💡การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


💡การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา


เพื่อต่อยอดงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


💡 โดยวิทยากรจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


🗓️ ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 2567


📍โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


🖋️ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2567

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPFWbHxrCksVVxNuikp_5K8S1PiArTnwwiMvmi4UewpAWl4g/viewform?usp=sf_link

 867 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ