ประกาศรับทุนงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย67

 
ประเภททุนวิจัยสถาบัน | 698 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ | 738 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยนวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ (RUS Innovation) | 734 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Frontier Research) | 992 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ | 964 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ