รับสม้คร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 2566
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน >> https://cdn2.me-qr.com/pdf/18603730.pdf


Tag : #OTOPข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


223 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ