วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อบต.พระยาบันลือ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ
เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ  อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ถวายเครื่องสักการะ กิจกรรมทำความดี ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ มอบกล้าไม้ และกิจกรรมจิตอาสา  โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน  กิจกรรมดังกล่าวมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธี499 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ