กิจกรรมงานบริการวิชาการฯ

 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2 | 224 ครั้ง เมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว
ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 | 998 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567 | 2816 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สวพ. ร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ | 774 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการผลิตหมูยอ | 744 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
อบรมอาชีพผู้สูงอายุหลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา | 734 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบต.พระยาบันลือ | 640 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1 | 862 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2567 (9 ใบงาน) | 5806 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อพ.สธ. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 | 148 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพระดาบส ครั้งที่1/2567 | 102 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4/2566 | 642 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ | 604 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การทำยาดมสมุนไพร | 968 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
บริการวิชาการฯ ลงพื้นที่โครงการพระดาบส | 650 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิพระดาบส | 426 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน RMUTCON 2023 | 196 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 3/2566 | 182 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี | 166 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 154 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พัฒนาอาชีพด้านคหกรรม ขนมไทยมงคล | 160 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน | 166 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การออกแบบเครื่องหมายทางการค้า | 152 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
TechnoMart 2023 | 204 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การทำขนมทองม้วน | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การทำยาหม่องน้ำ | 190 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การส่งเสริมการทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย | 174 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถาบันไทย-เยอรมัน | 192 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT รุ่นที่ 1 | 168 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนฯ | 208 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
รับการประเมินติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน | 158 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค | 190 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 155 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร Smart Phone | 134 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป | 189 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ปลูกผักในถาดยกสูงและใช้เทคโนโลยีระบบสั่งน้ำอัตโนมัติ | 153 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ | 167 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ