📣📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม (RUS Techshow 2024)❗

📣📣 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 📣📣 

📣📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม (RUS Techshow 2024) ❗

📅📅 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 

📍📍 ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

📍📍 *กิจกรรมภายในงาน พบกับ*

🍀🍀 เสวนาพิเศษหัวข้อ "Smart Collaborations for Sustainabaility"

🍀🍀 บรรยายพิเศษหัวข้อ Smart Automation System Integration

🍀🍀 บรรยายพิเศษ หัวข้อ มุมมองของภาคอุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวด้านงานวิจัยของสถาบันการศึกษา

🍀🍀 บรรยายพิเศษหัวข้อ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : ทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

🍀🍀 ลงนามบันทึกความร่วมมือ มทรสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน

🍀🍀 ลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 ราชมงคล ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

🍀🍀 กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ


📌📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน>> https://forms.gle/QcUQ4kEFmm8w2hpD6

📍📍 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567871 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ