การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาผงกุ้งและปลา


    เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาผงกุ้งและปลา" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผงน้ำยากุ้งและปลามาต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สุวรรณพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ วิสาหกิจชุมชนกุ้งแปลงใหญ่ บ้านสะพานพัฒนา ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี1261 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ