โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่จัดโดยกองกลาง งานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน745 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ