ลงพื้นที่สำรวจบริบทหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ

     เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี และ อ.ดร.สิงห์รัญ ชารี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคุณโสภณ พลอยสุกใส ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจบริบทหาความต้องการของชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวิเคราะห์และสกัดโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำมีความต้องการเครื่องถอดเกล็ดปลา517 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ