งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สวพ. ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์และการควบคุมระดับพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

เอกสารแนบ : cf20231005210722.pdf437 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ