อบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต


    ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. 3 แห่ง ได้แก่ มทร.ตะวันนออก มทร.พระนคร และ มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยทั้ง 4 มทร. ร่วมอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Green hydrogen Ecosystem และพัฒนากำลังคนด้านการรองรับคาร์บอนเครดิต เพื่อเสนอแหล่งทุนหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2568 แผนงาน N42(S3P19) “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประเด็นวิจัย การเปลี่ยนผ่านของภาคส่วนพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและยั่งยืน (RE100) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) ของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Energy Transition Frontier Technologies towards Net Zero Pathways” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567  ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


645 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ