ปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day"


        บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" ในวันพุธที่ 5 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดโดยกองกลาง งานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยลัย และกลุ่มผู้แทนจากโรงแรมเซ็นทารา อยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา


807 ครั้ง

Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ