Top-Stories
เครื่องกรีดมะขามป้อมด้วยกลไกข้อเหวี่ยง | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
“หน่อกะลา” พืชที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การวัดความหวานให้เกษตรกรชาวสวนเมล่อน | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | ? ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กระยาสารทเคลือบช็อกโกแลต | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ทองแผ่นสอดไส้ผสมผลไม้ | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อุปกรณ์ดมกลิ่นสำหรับอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างงานวิจัยระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน้ำ | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ปลูกพืชในอาคารง่ายขึ้นด้วยเครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมสำหรับปลูกพืชด้วยไดโอดเปล่งแสง | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60” | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท” นวัตกรรมที่เกษตรกรไทยทุกคนเข้าถึง หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พลิกวิกฤตกุ้งเมืองเหน่อสู้โควิด 19 สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเกษตรกรกุ้งแปลงใหญ่ | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมง และการแปรรูปอ่างทอง 2 ปี ปลดหนี้กว่า 10 ล้านบาท | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
“จากแปลงนาต่างคนต่างทำ... สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปข้าวปลอดภัย” | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะขามป้อมเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐาน | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คู่มือสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือในบล็อกเชน | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมโยธาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์ สอดรับกับ BCG Model | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลาช่อน 2 ปี ปลดหนี้ | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ฐานยึดจีโอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจ และทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน | ? ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

ติดตามข่าวสาร

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ