Top-Stories

 
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์มรดกโลกของไทย และเผยแพร่สู่สายตานักวิจัยทั่วโลก | 1250 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน | 448 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช | 515 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ฐานยึดจีโอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจ และทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน | 315 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลาช่อน 2 ปี ปลดหนี้ | 287 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
วิศวกรรมโยธาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์ สอดรับกับ BCG Model | 166 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือในบล็อกเชน | 146 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คู่มือสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน | 125 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะขามป้อมเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐาน | 165 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
“จากแปลงนาต่างคนต่างทำ... สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปข้าวปลอดภัย” | 149 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี | 149 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมง และการแปรรูปอ่างทอง 2 ปี ปลดหนี้กว่า 10 ล้านบาท | 127 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พลิกวิกฤตกุ้งเมืองเหน่อสู้โควิด 19 สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเกษตรกรกุ้งแปลงใหญ่ | 122 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท” นวัตกรรมที่เกษตรกรไทยทุกคนเข้าถึง หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท | 127 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60” | 126 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก | 140 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ปลูกพืชในอาคารง่ายขึ้นด้วยเครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมสำหรับปลูกพืชด้วยไดโอดเปล่งแสง | 122 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างงานวิจัยระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน้ำ | 143 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อุปกรณ์ดมกลิ่นสำหรับอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 | 121 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ทองแผ่นสอดไส้ผสมผลไม้ | 127 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
กระยาสารทเคลือบช็อกโกแลต | 123 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 158 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การวัดความหวานให้เกษตรกรชาวสวนเมล่อน | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
“หน่อกะลา” พืชที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด | 215 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครื่องกรีดมะขามป้อมด้วยกลไกข้อเหวี่ยง | 160 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 8
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย
(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
035-709-097 หรือ 097-270-8866

ช่องทางการติดต่อ
rdi@rmutsb.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.
rdi.rmutsb
rdi.rmutsb
LINE ID : @404unano

Copyright ©2023 สถาบันวิจัยและพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ